BIỂU CỦA NGÔ CẢNH LOAN DÂNG QUYỂN ÂM DƯƠNG THIÊN CƠ
Thứ tư - 26/08/2020 16:49

Thần nghe người xưa nói rằng : Làm lịch như Tứ Thân nước Lỗ , Tỳ Tập nước Trịnh, Từ Vi nước Tống, Cam Công nước Tề , Đường Muội nước Sở, Thạch Tân nước Ngụy đều biết rõ lý ấy. Đời Hán thì có các sử sách vấn điều đối , tuy nguyên là chính ngũ hành điềm lành biến đổi mà lẫn lộn thuyết Tiêm Vĩ Thuật Số, phụ hội bàn luận xuyên tạc , không rõ lẽ chính, làm càn nhiều mối . Quách Cảnh Thuần đời Tống có Táng Cát, chỉ lấy lí khí suy sáng ra, mà cũng chưa nói cái cơ sở dĩ nhiên , đến khi chết thì mất truyền . Từ đời Tùy Đường trở về sau, ngoa dối càng lắm quá , đặc biệt là sai bon Thái Thường , Bác Sĩ , Lã Tài , thuật các sách cửu lưu , Thuyết âm dương thuần dùng quái lệ, câu nệ dùng ngũ hành, làm hại càng lắm . Đời Đường trong niên hiệu Vĩnh Huy Cao Tông , ở huyện Văn Hỷ , tỉnh Hà Đông có Khâu Diên Hàn được thần nhân trao cho chính kinh, bèn hiêu rõ âm dương, y phép hãn trạch , ddefu được cát cả. Trong đời Khai Nguyên có sao khí giao nhau hiện ra , Triểu Đình lo lắm , bèn sai cắt bỏe sơn cửu , thực ra là sơn do Diên Hàn làm ra. Vua xuống chiếu , tìm khắp trong dân gian , lại xuống chiếu tha tội , vời đến cửa nhà vua. Huyền Tông hỏi quyết âm dương, rồi ban cho tước.Diên Hàn bèn lấy sách “ Sư thụ thiên cơ “ và cả ba quyển tự làm ra Lý ,Khí ,Tâm ấn đang trình , Vua Huyền Tông khen được , lấy tráp ngọc hòm vàng cất vào trong kho, làm quốc bảo lâu dài. Lại lo dân gian có kẻ biết rõ chuyện ấy, chừng ấy trong cung nuôi một bọn nhà sư làm kinh sơn Hàm , để làm rối loạn sự thật, chuyên lấy ngũ hành làm lệ, câu nệ lấy 28 tướng, đến như pháp biến quái , đều đảo tràng sinh vượng tất cả, lại dùng hưu tù. Từ đó hơn hai trăm năm ,chẳng lại có chính kinh, vua Hy Tông chưa kịp làm thành sách thì giặc phạm vào kinh khuyết , triều Đình thất thủ, Công Thúy Tăng cùng với Dương Ích Tử ở trong quân , lấy trộm của ở trong kho Quỳnh Lân , có Ngọc Hầu chữ Triện là sách Quốc Nội thiên cơ, xem ra thì là sách của Diên Hàn Tiên Sinh, nhận đó được sách  trốn về Giang Hữu mà tên tuổi Dương Tăng mới được rõ rệt . Lý Tư không chịu làm tiết chế Giang Nam thú , cầu xin làm quân sư Nam Khang , Ông Thường sợ quốc gia nghe biết , tất lại dẫm vào vết xe của Diên Hàn , bèn ở trong dinh thứ sử Phí đông, sai bang Thạch lãnh sách dấu đi và lấy phép Than Điểu Quỷ Vận lẫn lộn vào . Mới sau Thi Ca đua nhaulafm ra, trôi nổi lìa tan , mà chính kinh thì im lìm lâu vậy.

Đức Thái Tổ Hoàng Đế ta, nhất thống Thiên hạ , nhân nghiac thấm khắp , bốn bể một nhà ,dân sinh ngày một nhiều , người và gỗ ngày càng lắm . Khi mới lên ngôi , thấy Địa lý thư có nhiều sai lầm , để lụy đến Vua rất nặng , đặc chiếu các nho thần viện Hàn Lâm , quản đốc các quan thuộc ở tòa tư thiên , nghiên cứu tinh tường âm dương cách cho tên là “ Địa Lý Tân Thư “ bạn cho lưu hành ở đời , thực là thế đức của Trời và lòng yêu nhân dân không bờ bến . Thần trộm xem sách ấy , còn hối hận rộng rãi quá không biết về đâu , không phân biệt ngọc đá, còn swoj người đời bò lấy . Cúi nghĩ , Phụ thân là Khắc Thành thẹn mà nhỏ hèn , biết chút bói toán , nhà nghèo bốn vách trống rỗng , nhờ nghề mọn đó để kiếm nuôi song thân , còn hận chưa biết đến huyền diệu , nghe ở núi Hoa sơn có người xứ sĩ là Hy Di Trần Đoàn biết sâu đạo Trời cái cơ Âm dương , tính mệnh ,họa phúc , không ngại xa vài vạn dặm đi đến tỏ học , bèn được truyền cho cuốn:” Tiên Thiên Dịch Số “ – Thanh Nang Tâm Pháp . Theo ngược lên nguồn gốc thì Hy Di Trần Đoàn được Tăng văn Sâm truyền cho , Sơn được Dương Ích truyền cho . Đem về thử nghiệm không gì là không trúng, không may mất sớm không được đời biết . Bấy giờ Thần còn nhỏ chưa biết gì cả, Tổ mẫu thần là Trương Thị cất cuốn sách đi , khi thần đã lớn Tổ mẫu trao sách cho xem , biết chút đại nghĩa , lớn lên theo Thầy học , mới nghiên cứu kỹ thuyết đó , biết được cái nên dùng , thỉnh thoảng có kén chọn làm , may được vạn ứng , xóm làng quận ấp , nối được danh tiếng nhỏ. Niên hiệu Khánh Lịch năm Tân Tỵ , có chiếu Vua hỏi tìm người thuật sĩ biết rõ Âm Dương , quận huyện chọn cử thần , nhưng thân tự liệu học sơ hanh bạc , không dám vâng chiếu , nhưng quan Hữu Tư dục gấp lắm mới dám lên đường , cho lên ở dưới cửa Khuyết đợi tội , được đài ơn Vua hòi về sự huyền diệu Âm Dương, chiếu cho Thần dâng nạp cuốn “ Sư Thụ Thiên Cơ “ và “ Lý Khí Tâm Ấn”, thần kính cẩn chua thêm , đưa hết cả lên Vua xem >

PHONG THUY QUANG UY – Sưu Tầm ( nguyên bản)

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông