Chiêm Tinh 3
Thứ hai - 05/09/2022 17:23
Nhị Thập Bát Tú.
 
Gắn chặt với cung Phúc Đức (nếu nói về Nhà Cửa)
Đây là phần Thiên, là phần đứng mũi chịu sào.
Phát hiện cách đây gần 5000 năm.
Vòng sao ấy có khi độc lập với 12 sao trên Hoàng Đạo, có khi nó là bộ phận chính của các sao ấy,
Thiên Văn Học hiện nay đã chứng minh sự có mặt của chúng không khác gì xưa để lại.
Cổ nhân đã có sự thông thái đem sự chiêm nghiệm phối hợp với thực tiễn để đưa ra.
Có cái có thể chứng minh, có cái ko thể chứng minh, chỉ có thể chấp nhận. Một trong những điều ấy là vấn đề trực
niên của sao.
Trong SỬ ký Thư Mã Thiên, Thiên Quan Thư có nói: năm nào sao trực niên không sáng sủa thì đất nước nhiễu nhương,
vòng 28 sao với vòng 60 năm có bội số chung nhỏ nhất là 420 năm. Vậy cứ 420 năm mỗi vì sao trực niên gặp năm đủ
can, chi 1 lần. VD: Giáp Dần 1974 có sao Giác trực niên, mãi đến năm Giáp Dần 2394 mới lặp lại. Nếu tính từ năm Chi
thì cứ 84 năm mỗi sao sẽ trực lại. Vd: sao Giác trực 1974, chỉ đến năm Dần 2058 trực lại.
28 sao đối chiếu như sao: Xích Kinh nằm trên vòng Hoàng Đạo nhưng có cách chia hơi khác.
7 sao Thanh Long phương Đồng: Giác Mộc Giao (Cự Tinh Thất Nữ 174độ 35 phút), Kim Can Long (Cự Tinh Thất Nữ 186
độ 6 phút), Đê (Cự Tinh Thiên Bình 194 độ 84 phút), Phòng (Cự Tinh Nhân Mã 238 độ 17 phút) , Tâm (Cự Tinh Ma Hạc
209 độ 59 phút, Vĩ (Cự Tinh Ma Hạc 214 độ 91 phút), Cơ (Cự Tinh Ma Hạc và Nhân Mã 238 độ 17 phút)
Sao Giác chiếm 12 độ trên Xích Kinh thuộc chòm sao Thất Nữ
7 sao Huyền Vũ phương Bắc: Đẩu (Nhân Mã Xích Kinh 248 độ 75 phút), Ngưu (Ma Kết 275 độ 10ph), Nữ (Bảo Bình 282
độ 84 ph), Hư (Bảo Bình 294 độ 58ph), Nguy (Bảo Bình 303 độ 98ph), Thất (Phi Mã 320 độ 26ph), Bích (Phi Mã 336 độ
82ph)
7 sao Bạch Hổ phương Tây: Khuê (Thiên Nữ 345 độ 18ph), Lâu (Bạch Dương 0 độ 97pht), Mão (Bạch Dương 11 độ
89ph), Tất (Kim Ngữu 26 độ 61ph), Chủy (Kim Ngư 37 độ 67p); Sâm (Nạp Hộ 55 độ 45p), Vị (Nạp Hộ 66 độ 62ph)
7 sao Chu Tước phương Nam: Tỉnh (Song Tử 64 độ 34p), Quỷ (Cự Giải 97 độ 10p), Liễu (Trường Xà 101 độ 11p), Tinh
Nhật Mã (Trường Xà 115 độ 88p), Nguyệt Lộc (Trường Xà 122 độ 59), Dực (Cúc Tước 139 độ 68p), Chẩn (Ô Nha 177 độ
62ph).
Giác: tòa thuộc đông phương Thanh Long chiếm trên hoàng kinh 12 độ. Thuộc chòm Thất Nữ. Tây Phương gọi sao Giấc
là sao Pi Ca, màu trắng sáng. Trong Kinh Tinh có viết: 2 ngôi sao trong sao Giác nằm cổng trời cũng có lý vì đường Xíc
Đạo của 5 sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tinh đều đi qua không phận của sao Giác. Sách quan tượng ngoại chiêm có viết:
2 ngôi trong sao Giác nạp Thanh Long chính là Giác.Sao Giác này gồm 2 sao, sao phía Bắc nhỏ, sao phía Nam lớn. Trên
nhỏ dưới to hình thành cái sừng, cắt ngang chòm sao Đường Đạo ở phía Đông sao Cang, phía Nam sao Thiên Việt, phía
Bắc sao Thiên Môn. Hoàng Đạo chạy qua sao này, hiện nay Xích Đạo cũng chạy qua nó. Thuộc Đông cung hoặc 7 sao
phương Đông, sao Giác bên trái phía bắc là Lý, tức pháp quan, chủ hình phạt.
Sao Giác bên phải phía Nam là Tướng, chủ quân đội, Giác là tượng cửa ải trên trời cùng Thiên Vương, Đề Định, Thiên
Môn hợp thành 3 cửa trời, chòm này sáng và lớn là đạo trời thái bình, người hiền ở trong triều đình, nếu dao động di
chuyển là vua vi hành. Sao Hỏa phạm thủ sao Giác là có chiến sự bùng nổ.
Sao thứ nhất trong 7 sao Phương Đông gồm 11 chòm: Giác, Bình Đạo, Thiên Điền, Tiến Hiền, Chu Địch, Thiên Môn,
Bình, Khố Nô, Trụ, Hành, Nam Môn cùng 45 ngôi sao khác.
Bình Đạo là tên chòm sao gồm 2 sao: ở giữa 2 sao Giác thuộc Đông Cung hoặc Giác Tú, tượng Quan Bình Đạo.
Thiên Điền là tên chòm sao tức Sao Giác bên trái, tên chòm sao gồm 2 sao ở phía Bắc sao Giác, Nam Sao Hữu Nhất đề
thuộc Đông Cung hoặc sao Giác, tượng Tịch Điền của Thiên Tử, chủ việc Canh Nông.
Tên chòm sao gồm 9 sao, có thuyết nói gồm 4 sao ở giữa các sao Thiên Ngưu, Na Yến và Chủ Khảm, chủ việc Canh
Nông.

 

Tiến Hiền: tên chòm sao gồm 1 sao ở phía Tây Bắc sao Bình Đạo, thuộc đông cung sao Giác, chủ canh tướng, tiến cử
người hiền tài. Sao Thái Bạch phạm vào đó đoán là người tiến cử bị chém đầu.
Thiên Môn:tên chòm sao gồm 2 sao phía Bắc sao Giác, phía Nam sao Bình, thuộc Đông cung hoặc sao Giác, tượng cửa
Thiên Phủ, chủ sự việc Thiên Phủ, tức Thiên Quan.
Bình: tên chòm sao gồm 2 sao, ở phía Bắc sao Khố Nô, thuộc Đông Cung hoặc sao Giác, tượng Đình Úy, chủ cai quản
hình ngục trong thiên hạ.
Khố Nô: còn gọi là Thiên Khố, Thiên Nô, hoặc Thiên Khố Nô. Tên chòm sao gồm 10 sao ở phía Nam sao Giác, thuộc
Đông cung hoặc sao Giác, trong 10 sao, 6 ngôi lớn uốn cong thành hình nhà kho; 4 ngôi vuông vuông thành hình cái
đẩu. còn tượng trưng kho binh sa, dự đoán cùng với các sao Ngũ trụ, hành, dương môn, nam môn, Ngũ trụ tụ thành 5
nhóm ở trong và ngoài Thiên Khố chủ ngựa xe, Sao Hành ở bên trong Thiên Khố chủ quân dàn trận. Sao Thiên Môn ở
phía ĐB Khố Nô, chủ việc canh giữ kho lẫm. nam Môn ở phía nam khố nô, tượng cột của trời, chủ quân canh giữ. Ngũ
Trụ còn gộ Thiên Trụ, hoặc Trụ là tên chòm sao gồm 15 sao (quan hư gọi là Ngũ Sa của 5 Cung tụ thành 5 chòm nên có
tên đó), nằm ở Nam, Bắc, trong ngoài sao Khố Nô, thuộc Đông Cung hoặc sao Giốc, tượng cột của kho nhà trời. Nếu có
nhiều tia sáng chiếu ra hoặc sắp xếp không chỉnh tề thì đoán là ko có chỗ bố trí xe ngựa.
Nam Môn: tên chòm Sao gồm 2 sao ở phía Nam sao Khố Nô, thuộc Đông Cung hoặc sao Giác, tượng cổng của trời, chủ
quân canh giữ, sao sáng mà thấp là có chư hầu đến nộp cống, sao mờ đoán chư hầu làm phản, Khách tinh thủ ở đó thì
đoán quân bên ngoài kéo tới.///

Tác giả bài viết: Thầy Bùi Quang Uy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông