ĐỘN GIÁP THÁI ẤT
Thứ năm - 01/09/2022 18:13

 

Số 12 Hội

( Tiếp )

 

Đây là cấu trúc thời gian, đồng thời cũng là cấu trúc không gian của vũ trụ Thiên Địa Thân, được thể hiện thành 12 Hội.

Một số khái niệm:
1 Đại nguyên = 30 nguyên (30 x 12 x 30 x 12 x 30 = 3 888 000 000 năm)
1 nguyên = 12 hội (12 x 30 x 12 x 30) = 129 600 năm = 1 năm = 360 ngày
1 hội = 30 vận (30 x 12 x 30) = 10 800 năm = 30 ngày (1 tháng)
1 vận = 12 thế = 6 nguyên = 5 nguyên tý (72 cục âm, 72 cục dương) = 360 năm (12 x 30) = 12 giờ (1 ngày)
1 thế = 2 niên tiết = 30 năm = 30 phút
1 năm = (30/30) = 1 phút
1 tháng = 1 phút/12 = 1 giây
1 giây = 1 giây/30 = 1 giây
Chú ý:
Phép tính Thái Ất lấy Hội làm cơ sở tính toán, đơn vị tính toán. Do đó ta quy ước: Hội = l = 1
Cho nên có: l = 1 = 10 800 năm
Các tính của Thái Ất lấy bội số và số chia 12, 30 làm cơ sở. Tính chất 1 phút, 1 năm, 1 ngày, 1 vận, 1 hội, 1 tháng về cơ bản là thống nhất.
Số từng hội:
Hội Tý = 10 800 năm = 129 600 tháng = 3 888 000 000 ngày = 46 656 000 giờ = 1 3999 680 phân = 16 796 160 000 000 sao
Hội Sửu = 21 600 năm = 259 200 tháng = 7 776 000 ngày
(Hội Tý x 2) = 93 312 000 giờ = 2 799 360 000 phân = 33 592 320 000 000 sao
Hội Dần = 32 400 năm = 388 800 tháng = 11 654 000 ngày
(Hội Tý x 3) = 139 968 000 giờ = 419 904 000 phân = 5 038 848 000 sao
Hội Mão = 43 200 năm = 518 400 tháng = 15 552 000 ngày
(Hội Tý x 4) = 186 624 000 giờ = 5 598 720 000 phân = 67 184 640 000 sao
Hội Thìn = 54 000 năm = 648 000 tháng = 19 440 000 ngày
(Hội Tý x 5) = 233 280 000 giờ = 6 998 400 000 phân = 83 980 800 000 sao
Hội Tị = 64 800 năm = 777 600 tháng = 23 327 000 ngày
(Hội Tý x 6) = 279 936 000 giờ = 3 398 080 000 phân = 100 776 960 000 sao
Hội Ngọ = 75 600 năm = 907 200 tháng = 27 216 000 ngày
(Hội Tý x 7) = 326 592 000 giờ = 9 797 760 000 phân = 117 573 120 000 sao
Hội Mùi = 86 400 năm = 1 036 800 tháng = 31 104 000 ngày
(Hội Tý x 8) = 373 248 000 giờ = 1 197 440 000 phân = 134 369 280 000 sao
Hội Thân = 97 200 năm = 1 166 400 tháng = 34 992 000 ngày
(Hội Tý x9) = 419 904 000 giờ = 12 597 120 000 phân = 151 165 440 000 sao
Hội Dậu = 108 000 năm = 1 296 000 tháng = 38 880 000 ngày
(Hội Tý x 10) = 466 560 000 giờ = 1 399 680 000 phân = 167 961 600 000 sao
Hội Tuất = 118 800 năm = 1 425 600 tháng = 42 768 000 ngày
(Hội Tý x 11) = 513 216 000 giờ = 15 396 480 000 phân = 18 475 760 000 sao
Hội Hợi = 129 600 năm = 1 555 200 tháng = 46 656 000 ngày
(Hội Tý x 12) = 559 872 000 giờ = 16 796 160 000 phân = 201 553 920 000 sao
Thái Ất Thần số là môn đứng đầu trong Tam Thức
Thái Ất Thần số gọi tắt là Thái Ất
Thái Ất chỉ 1 loại khí Tiên Thiên
Thái Ất Thần số là môn đứng đầu Tam Thức, tương truyền ra đời vào thời Đại Hoàng Đế, dựa trên
Nó sử dụng 5 nguyên, 6 kỷ, 360 đại chu kỷ, 72 năm là tiểu chu kỷ.
Thái ẤT mỗi cung ở 3 năm, ko vào cung giữa, 24 năm chuyển 1 vòng; 72 du 3 kỳ.
Thái Ất lấy số 1 làm Thái Cực, sinh ra 2 mục (Chủ Mục và Khách Mục).
2 mục sinh ra Chủ, Khách, Đại Khách, Tiểu Khách và 8 Tướng Kế Thần (tương ứng Thái Cực sinh lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái trong Kinh Dịch). Dùng mối quan hệ phương vị của 16 thần mà 8 Tướng Thái ẤT quản để định ra cách cục. Có thể bói trong ngoài họa phúc, lại gần sự phân chia 4 mùa, có thể bói thủy hạn, bệnh tật. Lại suy tam cơ ngũ phúc, 2 hạn là Đại Du và Tiểu Du, có thể dự đoán dị nạn cổ kim, lại có thể suy đoán ra quẻ năm, quẻ tháng.
5 Nguyên, 6 Kỷ:
Đây là 1 thuật ngữ Thái Ất, đơn vị tính thời gian. Trong đó 5 nguyên chỉ: Nguyên Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý. Mỗi nguyên có 72 năm
5 nguyên= 360 năm
6 Kỷ chỉ 60 Giáp Tử tức chỉ 60 năm luân hồi 1 lần, cứ thế 60 năm từ Giáp Tý đến Quý Hợi gọi là 1 kỳ.
Vậy 360 năm là số chu kỳ của 5 nguyên, 6 kỷ
72 năm là số chu kỳ của nguyên
60 năm là số chu kỳ của kỷ.////
 
Https://wwwphongthuyphuongdong.com.vn
Đt : 0834 28 2727 - 083 299 2579
 

Tác giả bài viết: Thầy Bùi Quang Uy

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông