ĐỘN GIÁP THÁI ẤT (TIẾP)
Thứ hai - 05/09/2022 16:39
BÁT MÔN.
1. Bát môn bao gồm: Hưu, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, sinh. Trong đó phân ra tính cát hung mang tính tổng quátt như sau :
Hưu, Khai, sinh: Cát môn
Cảnh : trung tính, có trường phái cho rằng cảnh là Cát mộn
Kinh, thương, tử : Môn hung.
2. Bát Môn phối với các cung như sau:
Khảm – Hưu
Khôn - Tử
Chấn – Thương
Tốn - Đổ
Trung – Vô Môn
Càn – Khai
Đoài – Kinh
Cấn – Sinh
Ly - Cảnh
3. Ca quyết dùng Bát môn:
Dục cầu tài lợi vãng Sinh phương ,
Táng liệp tu tri Tử lộ cường.
Chinh chiến , viễn hành Khai môn cát.
Hưu môn kiến quý Tối vi lương.
Kinh môn quan tụng thị phi đa.
Đỗ môn vô sự hảo đào tàng.
Thương môn bác đấu năng tróc tặc,
Cảnh môn ẩm tửu hảo tư lượng.
4. ĐẶC TÍNH BÁT MÔN.
* Khai Môn : Tọa cung Càn - 6 - Tây Bắc - Ngũ hành thuộc Kim.
Khai môn tọa tại cung Càn là Phục ngâm , tọa tại cung Tốn là Phản ngâm , tọa tại cung Cấn là Nhập mộ , tọa tại cung Ly là bị chế phục, tọa tại cung Khôn là đại cát, tọa tại cung Đoài là Vượng tướng, tọa tại cung Khảm là cát lợi, tọa tại cung Chấn là bức bách.
* Hưu môn : Tọa tại cung Khảm - 1- Chính Bắc - Ngũ hành thuộc Thủy.
Hưu môn tọa tại cung Khảm là Phục ngâm , tọa tại cung Ly là Phản ngâm , tọa tại cung Tốn là Nhập mộ , tọa tại cung Khôn và Chấn là bị chế phục, tọa tại cung Càn và Đoài là đại cát, tọa tại cung Chấn là cát lợi .
* Sinh môn : Tọa tại cung Cấn -8 - Đông Bắc - Ngũ hành THổ.
Sinh môn tọa tại cung Cấn là Phục ngâm , tọa tại cung Khôn là Phản ngâm , tọa tại cung Tốn là Nhập mộ , tọa tại cung Chấn là bị chế phục, tọa tại cung Ly là đại cát, tọa tại cung Càn, Đoài là thứ cát , tọa tại cung Khảm là bức bách.
* Thương môn : Tọa tại cung Chấn - 3 - Chính Đông - Ngũ hành thuộc Mộc.
Thượng môn : Tọa tại cung Chấn là Phục ngâm , tọa tại cung Đoài là Phản ngâm , tọa tại cung Khôn là nhập mộ , tọa tại cung Khảm là sinh vượng, tọa tại cung Càn bị khắc chế, tọa tại cung Cấn là bức bách , đại hung.
* Đỗ môn : Tọa tại cung Tốn - 4- Đông Nam - Ngũ hành thuộc Mộc.
Đỗ môn : Tọa tại cung Tốn là Phục ngâm , tọa tại cung Càn là Phản ngâm , tọa tại cung Khôn là nhập mộ , tọa tại cung Khảm là sinh vượng, tọa cung Chấn hài hòa, tọa tại cung Đoài bị khắc chế, tọa cung Ly bị tiết khí , tọa tại cung Cấn là bức bách , đại hung.
* Cảnh môn ; Tọa tại cung Ly - 9 - Chính Nam - Ngũ hành thuộc Hỏa.
Cảnh môn tọa cung Ly là Phục ngâm , tọa tại cung Khảm là Phản ngâm , tọa cung Càn là Nhập mộ, tọa cung Đoài là bị bức bách, tọa tại cung Chấn và Tốn được sinh vượng , tọa tại cung Khôn và Cấn được sinh.
* Tử môn : Tọa tại cung Khôn - 2 - Tây Nam - Ngũ hành thuộc Thổ.
Tử môn tọa tại cung Khôn là Phục ngâm, tọa tại cung Cấn là Phản ngâm , tọa tại cung Tốn là nhập mộ, tọa tại cung Chấn là bị khắc, tọa tại cung Ly là sinh vượng, tọa tại cung Khảm là bị bức bách, tọa tại cung Càn và Đoài bị tiết khí.
* Kinh môn : Tọa tại cung Đoài - 7 - Chính Tây - Ngũ hành thuộc Kim.
Kinh môn tọa tại cung Đoài là Phục ngâm , tọa tại cung Chấn là Phản ngâm , tọa tại cung Cấn là Nhập mộ, tọa tại cung Ly là bị khắc chế, tọa tại cung Tốn là bị bức bách, tọa tại cung Khảm là bị tiết khí, tọa tại cung Càn là hài hòa.
Trong Kỳ môn độn giáp, Bát môn chuyển động theo cửa đương trực , tức là chuyển động theo Trực Sử , sau đó căn cứ vào phương vị Bát môn tọa lạc, tương ứng với Cửu tinh, Tam Kỳ, Lục nghi , Cung vị để xác định cát hung.

 

3/ CỬU TINH .
Gồm : Thiên Bồng,Thiên Nhậm, Thiên Xung, Thiên Phù, Thiên Anh, Thiên Nhuế, , Thiên Cầm , Thiên Trụ, Thiên Tâm .
Hung tinh :Xung, Bồng , Nhuế, Trụ
Cát tinh :Tâm, Nhậm, Cầm, Phụ.
Anh thứ cát .
Thứ tự từ Khảm đi thuận theo chiều kim đồng hồ là Bồng - Nhậm - Xung - Phụ - Anh - Nhuế - Trụ - Tâm - Cầm.
Theo Thấu Địa Kỳ Môn thì Dương Độn Thiên Cầm ký cung Khôn, Âm Độn ký cung Cấn.
* Thiên Bồng ứng với cung Khảm - Phương Bắc - Là sao dương - Ngũ hành thuộc Thủy.
* Thiên Nhậm ứng với cung Cấn - Đông Bắc - Là sao Âm - Ngũ hành thuộc Thổ.
* Thiên Xung ứng với cung Chấn - Chính Đông - Là sao Dương - Ngũ hành thuộc Mộc.
* Thiên Phù ứng với cung Tốn - Đông Nam - Là sao Âm - Ngũ hành thuộc Mộc.
* Thiên Anh ứng với cung Ly - Chính Nam - Là sao Dương - Ngũ hành thuộc Hỏa.
* Thiên Nhuế ứng với cung Khôn - Tây Nam - Là sao Âm - Ngũ hành thuộc Thổ.
* Thiên Trụ ứng với cung Đoài - Chính Tây - Là sao Dương - Ngũ hành thuộc Kim.
* Thiên Tâm ứng với cung Càn - Tây Bắc - là sao Âm - Ngũ hành thuộc Kim.
* Thiên Cầm ứng với trung cung - Là sao Dương - Ngũ hành thuộc Thổ .
 
 

Tác giả bài viết: Thầy Bùi Quang Uy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông