HUYỀN KHÔNG PHI TINH 9
Thứ sáu - 09/09/2022 08:57

Phần 9 - Vượng sơn, vượng hướng

Sau khi đã đo lấy độ hướng, xác định căn nhà thuộc sơn_ hướng nào, ta lập tinh bàn cho căn nhà. Nhìn vào 9 cung hướng của tinh bàn, nơi nào có số sơn hoặc hướng trùng với số đương vận thì gọi là cung vượng. Nếu là số của sơn thì nơi ấy gọi là sơn vượng. Nếu là hướng thì nơi ấy gọi là hướng vượng. Nếu sơn vượng ở toạ và hướng vượng ở hướng thì nhà ấy được gọi là nhà vượng sơn vượng hướng.
Nhà được vượng sơn vượng hướng (còn gọi là đáo sơn đáo hướng hay cách cục châu bảo tuyến) lại thêm hình thế phù hợp, tức phía trước trống thoáng hoặc có đường đi, phía sau có núi, đồi, nhà cao hoặc cây cao cộng thêm bố trí cổng cửa phù hợp thì vượng phát cả tài lộc lẫn nhân đinh.
“Thanh Nang Tự” viết: “Thức đắc âm dương huyền diệu lý, tri kỳ suy vượng sinh dữ tử. Bất vấn toạ sơn dữ thuỷ lai, thản phùng tử khí giai vô thủ”. Ý đoạn văn trên nói rằng: Phong thuỷ cần lấy vượng mà bỏ suy, phương vị có thể xu cát tỵ hung. Mà vượng sơn vượng hướng là “lấy vượng bỏ suy, đón sinh mà tránh sát”. Cho nên nhà cửa mà được vượng sơn vượng hướng thì không những có ích cho tài vận, sự nghiệp, mà còn có thể thúc đẩy sự hưng vượng về người, như đang hiếm muộn vào nhà này sẽ có con, nhà doanh nghiệp có nhiều cộng sự giỏi, …
Các nhà được vượng sơn vượng hướng trong các vận:
1-) Vận 1: Không có
2-) Vận 2: Có 6 nhà
_ Toạ Tốn hướng Càn. Hướng nhà ở 312 đến 318 độ
_ Toạ Càn hướng Tốn. Hướng nhà ở 132 đến 138 độ
_ Toạ Tỵ hướng Hợi. Hướng nhà ở 327 đến 333 độ
_ Toạ hợi hướng Tỵ. Hướng nhà ở 147 đến 153 độ
_ Toạ mùi hướng sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ
_ Toạ Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.
3-) Vận 3: Có 6 nhà
_ Toạ Mão hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
_ Toạ Dậu hướng Mão. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ
4-) Vận 4: Có 6 nhà
_ Toạ Giáp hướng Canh. Hướng nhà ở 252 đến 258 độ
_ Toạ Canh hướng Giáp. Hướng nhà ở 72 đến 78 độ
_ Toạ Khôn hướng Cấn. Hướng nhả ở 42 đến 48 độ
_ Toạ Cấn hướng Khôn. Hướng nhà ở 222 đến 228 độ
_ Toạ Thân hướng Dần. Hướng nhà ở 57 đến 63 độ
_ Toạ Dần hướng Thân. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
5-) Vận 5: Có 12 nhà
_ Toạ Mão hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
_ Toạ Dậu hướng Mão. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ
_ Toạ Ngọ hướng Tý. Hướng nhà ở 357 đến 3 độ
_ Toạ Tý hướng Ngọ. Hướng nhà ở 177 đến 183 độ
_ Toạ Đinh hướng Quí. Hướng nhà ở 192 đến 198 độ
_ Toạ Quí hướng Đinh. Hướng nhà ở 192 đến 198 đô
_ Toạ Mùi hướng Sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ
_ Toạ Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ
6-) Vận 6: Có 6 nhà
_ Toạ Giáp hướng Canh. Hướng nhà ở 252 đến 258 độ
_ Toạ Canh hướng Giáp. Hướng nhà ở 72 đến 78 độ
_ Toạ Khôn hướng Cấn. Hướng nhả ở 42 đến 48 độ
_ Toạ Cấn hướng Khôn. Hướng nhà ở 222 đến 228 độ
_ Toạ Thân hướng Dần. Hướng nhà ở 57 đến 63 độ
_ Toạ Dần hướng Thân. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
7-) Vận 7: Có 6 nhà
_ Toạ Mão hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ
_ Toạ Dậu hướng Mão. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ
_ Toạ Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ
_ Toạ Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ
8-) Vận 8: có 6 nhà
_ Toạ Tốn hướng Càn. Hướng nhà ở 312 đến 318 độ
_ Toạ Càn hướng Tốn. Hướng nhà ở 132 đến 138 độ
_ Toạ Tỵ hướng Hợi. Hướng nhà ở 327 đến 333 độ
_ Toạ hợi hướng Tỵ. Hướng nhà ở 147 đến 153 độ
_ Toạ mùi hướng sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ
_ Toạ Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.
9-) Vận 9: Không có
Điều cần chú ý là vượng sơn vượng hướng chỉ tốt Cho những nhà nằm trong độ số trên, còn những nhà kiêm hướng dùng tinh bàn thế thấy vượng sơn vượng hướng thì tuy thấy vượng mà không vượng.
Nhà vượng sơn vượng hướng chỉ tốt trong thời gian của vận đó mà thôi. Khi qua vận kế thì sao đương vận của vận này trở thành thoái khí của vận sau tức thành khí xấu, năng lực suy giảm nên cung toạ và hướng của nhà trở thành xấu. Đến vận sau nữa thì các cung này lại càng xấu hơn nữa…Do đó vượng sơn vượng hướng chỉ tốt trong đương vận mà thôi, tức là chỉ tốt nhiều nhất là 20 năm. Điều này giải thích vì sao một nhà đang làm ăn phát đạt bỗng trở nên suy tàn và càng ngày càng lụn bại.
(ST)

Tác giả bài viết: Thầy Bùi Quang Uy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông