KHÓA HỌC THÁI ẤT
Thứ hai - 29/08/2022 15:27
Khóa Học Thái Ất .
CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !
 
 
 
 
 
 
 
Gồm có các nội dung sau .
1. Thái ất là gì ? nguồn gốc của thái ất thức , nền tảng của thái ất thức ,cội nguồn , mối liên hệ với lạc thư , Cái một cả vô vi vô tân tự làm nhân quả ,vị trí các sao thái ất trong bầu trời thái ất , chu kỳ và điểm xuất phát của các sao thái ất , số của 12 hội , số của từng hội, công thức .
2. Thái ất định loại và phạm vi chiêm đoán , thái ất kể năm , thái ất kể tháng , thái ất kể ngày , thái ất kể giờ , thái ất kể định , thái ất kể thần .
3. Cách phân lịch của phương đông , cách phân lịch trong thái ất thức , môc thời gian , tích niên thái ất , trung cổ giáp dần là điểm xuất phát chung thứ hai , tích trung cổ giáp dần , lịch tuổi việt , cách tính vòng kỷ dư , tìm tứ kể thái ất chuyển cung ,bảng số liệu của 1 số năm tính được tích niên thái ất , tích trung cổ giáp dần và lịch tuổi việt, tìm tứ kể thái ất chuyển cung , các phép tính thái ất chuyển cung thần kinh .
4. Vòng kỷ dư thái ất kể năm , vòng kỷ dư thái ất kể tháng , vòng kỷ dư thái ất kể ngày , vòng kỷ dư thái ất kể giờ , bầu trời thái ất và chuyển cung thứ , cung chính , cung gián hay cung thứ , cung khí ở 16 thần và 16 biệt danh, toán phân nguyên cục , bản đồ thái ất thức , tiền đề nhận thức , bản đồ thái ất thức với 16 cung định thần vị .
5. Biểu tượng và nghĩa lý của 16 cung định thần vị -địa chủ , dương đức , hòa đức , lã thân , cao tùng ,thái dương , đại cảnh , đại thần , đại uy , thiên đạo , đại vũ , vũ đức , thái tộc , âm chủ , đại nghĩa – khái quát tam tài – bát môn thái ất , cửa khai , cửa hưu , cửa sinh , cửa thương , cửa đỗ , cửa cảnh , cửa tử , cửa kinh – cách tính 9 sao phép tôn trực phù , cachs tính 9 sao phép tôn cửu tinh trực phù , nguyên tắc vào cửa trực sự , tiền đề và ý nghĩa , phương pháp toán vào cửa trực sự cho tứ kể .
6. Tìm 8 cửa vào việc , tìm 8 cửa vào việc bát môn trực sự , tên tám cửa thái ất ứng tam lý hành 8 cung , tám cửa thái ất , bài toán bát môn trực sự , tính hạn lớn nhỏ thuộc dương cửu , tìm tai biến hạn bách lục 106, lịch hội ách dương cửu bách lục , phép tính bách lục hành 15 cảnh , mỗi cảnh gồm 8 cung , lịch hội âm dương 8 ách tai nạn .
7. Tướng và thần tinh dùng trong tứ kể , thái ất mộc , văn xương thổ , thủy kích hỏa , kể thần hỏa , kể định hỏa , đại tướng chủ kim , tham tướng chủ thủy , đại tướng khách thủy , tham tướng khách mộc .
8. Các thần tinh dùng chung cho tứ kể gồm 14 thần – Ngũ phúc thổ , quân cơ thổ , thần cơ thổ , dân cơ thổ , tứ thần thủy , thiên ất kim , trực phù hỏa , địa ất thổ , đại du kim , tiểu du mộc , thái âm thủy , phi phù thái ất hỏa .
9. Phép tính đại du , tính đại du * du lớn*, tính tiểu du * du nhỏ*, đại du thiên mục , tiểu du thiên mục , sao và điềm dự đoán – thần tinh dùng trong dự báo thời tiết : thái ất , thiên tôn , thiên hoàng , thiên thời , đế phù , phi điểu , năm hành * ngũ hành * , tam phong , ngũ phong , bát phong – 10 sao và điềm dự đoán trời trăng gió mưa tối sáng , dự đoán ách hội cho thành - quận - quốc, kiểm chứng thái ất vô thường biến , 13 thể thức biến , thuật dùng thái ất cửa đủ ( trong đó có cửa đủ , tướng phát , âm dương hòa – mọi việc sẽ biến từ hung hóa cát , họa biến thành phúc , bại biến thành hưng , thua biến thành thắng), tướng phát , âm dương hòa – năm hành thuộc năm tướng , bảng ngũ hành ứng thuộc 7 tướng và 2 tướng ẩn , bàn về tuần tam tài thái ất.
10. Thần tinh dùng cho binh pháp , thanh long thái tuế, khí xích kỳ , hắc kỳ ( thái âm ), thần tinh dùng cho nhân mệnh : phi lộc , phi mã , lộc chủ - Đại du vận quái và tiểu du vận quái , đại du , tiểu du vận quái ,quẻ thái tuế lưu niên trực quái , luận về thứ tự sắp xếp 64 quẻ theo kinh dịch , bài thơ sắp xếp thứ tự 64 quẻ kinh dịch của Trạng trình , Pp vào quẻ thái tuế lưu niên trực quái , Pp luận giải quẻ thái tuế lưu niên .
11. Lý khí số , số toán âm dương ngũ hành biến hóa , chủ khách âm dương hòa hay không hòa , thái ất âm dương nhị mục tương tự làm dụng , số âm dương tương tự làm tạo hóa , số tương phối tự hòa .
12. Phép cửu tinh trực phù liên hệ với Kỳ môn Độn giáp , bảng chỉ định các tinh tượng phối với 9 can (Riêng can giáp ẩn độn – giáp tôn )và biệt số 9 cung khi chưa chuyển dịch . Phép tính văn xương cửu tinh giữ phận dã trực sự , tiền đề, bảng chỉ định thứ tự khi vòng văn xương cửu tinh chưa dịch chuyển , quy luật vận hành , cách tính , luận giải về văn xương cửu tinh giữ phận dã trực sự .
13. Phép tính cửu tinh quý thần giữ phận dã trực sự , quy luật vận hành , thứ tự các sao khi chưa chuyển dịch theo bảng , cách tính , luận giải cửu tinh quý thần , tính hạn dương cửu (+9), hạn bách lục ( - 106 ), luận về số toán thái ất, tam tài toán pháp , bàn về số toán âm dương hòa hay bất hòa .
14. Luận về các cách cục bất thường , yểm , kích , ép (bách), cách , tù (giam), chặn ( bế , tính , quan ). Đối, đề hiệp ( cắp, dẫn cắp ) , chấp đề ( nắm dẫn ) , tứ quách cố đỗ , luận giải về các tướng – thần tinh cho thái ất kể năm , luận giải về thái ất , luận giải về thái tuế , luận giải về thần hợp , luận giải về thái âm , luận giải về kể thần , luận giải về văn xương , luận giải về thủy kích , luận giải về đại tướng chủ , luận giải về tham tướng chủ , luận giải về đại tướng khách , tham tướng khách , luận giải về ngũ phúc , quân cơ , thần cơ , dân cơ , tứ thần thiên ất , địa ất , trực phù , đại du , tiểu du , phi phù .
15. Luận thập tinh các điển : thái ất , thiên hoàng , thiên tôn , thiên thời , đế phù , phi điểu, ngũ hành , bát phong , ngũ phong , tam phong – thái ất binh pháp , tiên thuật, thuật thứ nhất , thuật thứ hai …. Hậu thuật , luận về các cửa đủ , 5 tướng , âm dương hòa . Luận xem đại thần trong nước và đại thần nước ngoài có hiền tài hay không , luận xem tướng soái trong nước có hiền tài hay không ? luận xem nước địch động tĩnh , luận xem thông tin sứ địch chân thực hay gian trá ? Luận xem có gián điệp của địch vào trong nước dòm ngó hay không , luận xem sự việc nghe thấy thực hư ra sao? Luận về xuất binh chinh phạt , luận về Pp bố trí kỳ binh và phục binh .
16. Phép cúng lễ thỉnh thần và sắp xếp đội ngũ theo hình thể trận pháp, luận về việc yên doanh trại đặt cửa , luận xem địch từ hướng nào tới ….điềm cát hung trong khi hành quân , phép xem năm thay đổi chính lệnh cát hung , xem tai phát trong năm , ngũ vận lục khí , các khí trong năm .
17. Lá số thái ất, tứ trụ thái ất , mệnh và thân của lá số thái ất , nguyên cục , các sao khi toán số thái ất , tính các laoij vận hạn cho số thái ất , nguyên tắc luận giải lá soó thái ất , luận về số âm dương hòa hay không hòa , luận về cách cục vô thường trong lá số thái ất , luận giải tính thiện ác của các thần tinh trong lá số thái ất , Pp lập quẻ thái ất mệnh .Xem cả cuộc đời con người thể hiện trên lá số thái ất nhân mệnh .
18. Chiêm tinh , các sao , các chòm sao , hằng tinh , hệ tinh , cách xem sao vào các thời điểm trong năm , điềm báo cát hung của các biểu hiện tổ hợp sao , các sao đơn , sao chổi , sao thổ , sao kim ,sao mộc , sao thủy , sao hỏa , các quy luật vận động và sự thể hiện sáng tối trên bầu trời –sao nào có thể thấy được thời tiết trong các mùa trong năm , sao nào thể hiện cho mùa màng âm no , hạn hán , lụt lội , bão táp , băng sơn địa chấn , chiến tranh , đói rét , dịch bệnh , sóng thần , và thế hiện các nạn tai khác như trên không trên biển, mặt đất, con người …
 
 
 
 
CÁC BẠN HỌC KHÓA THÁI ẤT :
Hãy Lh : 0834 282727 - 083 299 2579 - 0988 637 852
WWWPHONGTHUYPHUONGDONG.COM.VN
wwwphongthuyphuongdong.com.vn

 

WWWPHONGTHUYPHUONGDONG.COM.VN
wwwphongthuyphuongdong.com.vn
Thầy Bùi Quang Uy
Chủ Nhiệm CLB Văn Hóa Cổ Phương Đông
Phó Giám Đốc Trung Tâm Kiến Trúc Địa Lý Và Phong Thủy Viện Lý Học Phương Đông 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Thầy Bùi Quang Uy

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông