Mười hai trực an vào chi ngày từng tháng
Chủ nhật - 18/12/2011 16:26
Mười hai trực an vào chi ngày từng tháng

Mười hai trực an vào chi ngày từng tháng

 

 

Ý NGHĨA CỦA THẬP NHỊ TRỰC

Số
 thứ
tự
Tháng
 Âm
Giêng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tên
tiết
 khí
Lập
xuân
từ
Kinh
 trập
từ
Thanh Minh
từ
Lập
hạ
từ
Mang chủng
từ
Tiểu
 thử
từ
Lập
thu
từ
Bạch
lộ
từ
Hàn
 lộ
từ
Lập đông
từ
Đại tuyết
từ
Tiểu
 hàn
từ
Tháng
Dương
4 - 5
(*) - 2
6 - 7
- 3
4 - 6
- 4
6 - 7
- 5
6 - 7
- 6
7 - 8
- 7
7 - 9
- 8
8 - 9
- 9
8 - 9
- 10
7 - 8
- 11
7 - 8
- 12
5 - 6
-1
1 Kiên Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi  Thân Dậu Tuất Hợi Sửu
2 Trừ Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi  Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần
3 Mãn Thìn Tỵ Ngọ Mùi  Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão
4 Bình Tỵ Ngọ Mùi  Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn
5 Định Ngọ Mùi  Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ
6 Chấp Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ
7 Phá Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi
8 Nguy Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân
9 Thành Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu
10 Thâu Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất
11 Khai Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
12 Bế Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Theo tư tưởng biến dịch thì "Thập nhị trực" là phương pháp chọn ngày tốt dụng sự diễn đạt quá trình vận động luân hồi 12 cung đoạn:

Sinh -----> trưởng ----> thành -----> hoại của vạn vật trong vũ trụ, cũng như các phương pháp chọn ngày tốt theo sắp xếp lịch can chi, trên cơ sở ngũ hành sinh khắc, đều căn cứ vào dịch lý. Từ năm tháng đến ngày, then chốt mở ra là phải tính giờ, giờ do ngày quản, chọn giờ phải dựa vào ngày, có những ngày trùng trực, ta dựa vào ngày trực mà chọn giờ để xác lập được quẻ dịch nhanh chóng tránh mất thời gian.

I-DỰ ĐOÁN THEO BÁT MÔN CỬU TIỂU CỦA KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG

Khi dự định tiến hành một công việc gì, ta muốn dự đoán xem tốt xấu ra sao. Dự định vào tháng nào, ta tìm cung có chứa tháng dự báo trong bảng BÁT MÔN. Để tính ngày đầu của tháng (ngày mồng một). Tính theo chiều thuận đến ngày tiến hành công việc. Từ ngày này ta khởi giờ Tý đến giờ tiến hành công việc, rơi vào cung nào trong BÁT MÔN, ta xem cung ấy thuộc cung: KINH-KHAI... xem lời giải, nếu rơi vào cung xấu ta điều chỉnh giờ cho vừa ý.

Ví dụ:Ta định tổ chức đám cưới vào giờ ngày mồng một tháng ba Âm lịch. Tháng ba nằm tại cung Thương. Từ cung Thương ta khởi mồng một đến cung Khai là mồng sáu, từ cung Khai, ta tính giờ Tý thuận chiều tới cung Tử là giờ Ngọ tại cửa Khôn ta xem giải đoán ở cửa khôn cung Tử có tín hiệu phân ly xấu. Ta dời lại giờ thân tại Khai cửa càn lời giải tốt, tháng ba là Thổ. Thổ sinh Kim hôn nhân thuận lợi, tốt. Các việc khác cũng tính như vậy.

II-CA QUYẾT VỀ BÁT MÔN

Hưu môn dễ gặp quý nhân.

Đổ môn là chốn ẩn thân an toàn

Cảnh môn chè chén đoàng hoàng

Tử môn săn bắn sửa sang mộ phần

Kinh môn bắt trộm dễ dàng

Sinh môn buôn bán lại càng lãi ra

Khai môn giá thú chơi xa.

Thương môn đòi nợ hẳn là xong xuôi.

 

ĐỔ

Tháng 4

TỐN

CẢNH

Tháng 5-6

LY

TỬ

Tháng 7

KHÔN

THƯƠNG

Tháng 2-3

CHẤN

KINH

Tháng 8-9

ĐOÀI

SINH

Tháng Giêng

CẤN

HƯU

Tháng 11-12

KHẢM

KHAI

Tháng 10

CÀN

II.1.KHẢM: HƯU MÔN

Khảm là Thuỷ, hướng Bắc, cửa Khảm gặp mùa Đông vượng, Xuân hưu, Hạ tù, Thu tướng: nên tu tạo, trị bệnh, hành quân, mưu vọng, hội kiến, gặp gỡ đều hanh thông, nhập trạch, xuất hành đều tốt. Nếu ngày đó ở ngày dương ra ngoài sẽ gặp đàn ông quý, nếu là ngày âm sẽ gặp phụ nữ quý, kiêng kỵ bạo lực. Hôn nhân lúc đầu tốt sau phân ly, cầu tài kinh doanh khó khăn, câu chuyện đang tiến hành không đi đến đâu, người đi xa chưa về, của mất không thấy, đi thăm hỏi không gặp.

II.2.KHÔN: TỬ MÔN

Ở vào hướng Tây Nam, thổ vạn vật chết ở thổ nên cửa tử là thổ. Mùa xuân thổ tử. Mùa hạ thổ tướng, mùa thu thổ hưu, mùa đông thổ tù. Cửa này báo hiệu hình ngục, điếu tang, ly tán, đi xa, dễ bệnh tật nên quyết đoán. Ngày có hung tinh  mạnh ra đường sẽ gặp kẻ bị nạn hoặc chứng kiến cảnh khóc than. Những việc kiện tụng kỵ vào ngày có tử môn. Hôn nhân nửa đường phân ly, kinh doanh thua thiệt, công việc tiến hành sẽ gian nan, người đi xa chưa về, của mất không tìm được, dạm hỏi không kết quả, bệnh nặng khó qua, đi thăm người nguy nạn, xung đột hai bên đều thiệt.

II.3 CHẤN: THƯƠNG MÔN

Cửa chấn ở cung mão, thuộc mộc, phương đông, mùa xuân vượng, mùa hạ hưu, mùa thu tử, mùa đông tướng. Không nên hạch sách, trách mắng, nên xuất quân, ra đi từng đoàn, cầm giữ, đánh cá, nếu ra khỏi cửa thấy sáng lửa hoặc gặp người chặt cây là hung.

Nên bình tĩnh, an định vì chưa có thể thắng được. Hôn nhân, ban đầu trục trặc sau hoà hợp. Kinh doanh bị khẩu thiệt sau có lợi nhỏ. Tiến hành công việc vào ngày hợi, ngày sửu sẽ thuận lợi. Người đi xa đang gặp khó khăn nhiều bề, của mất không tìm được, người mình muốn kết hôn dã thất tiết, bệnh tật khó khỏi xung đột giao tranh luỵ đến bản thân.

II.4.TỐN: ĐỔ MÔN

Cửa tốn hướng đông nam (gió nóng, đông hạ giao tiếp) thuộc mộc. Mùa xuân vượng, mùa hạ hưu, mùa thu tử, mùa đông tướng. Cửa đổ là bế tắc, ngăn lấp, không nên đi trừ gian, trên đường sẽ gặp sự bức bách, gặp kẻ hung tàn. Nếu đi trốn tránh gặp quý nhân. Kỵ đắp đập ngăn chặn nguồn nước. Hôn nhân khó thành, kinh doanh có lợi song mất của. Việc dự định tiến hành sẽ mắc sai lầm khó khăn, người đi xa gặp gian nan, của mất không rõ ràng, người định kết duyên là người trinh trắng, bệnh sẽ khỏi. Tránh xấcc cuộc xô xát ẩu đả.

II.5.CÀN: KHAI MÔN

Càn là tượng trời, hướng tây bắc thuộc kim (mọi cái thành tựu những cũng là thời bế tác vì tuần dương). Mùa xuân kim tù, mùa hạ tử, mùa thu vượng, mùa đông hưu. Nên đi xa, chinh phạt,đón rước, giao dịch, ăn uống, nhậm chức, mưu vọng, ứng cử, giá thú, di chuyển, kinh doanh, động thổ. Ra cửa thường gặp chè chén hoặc quý nhân, hôn nhân thuận lợi, phát vinh hoa. Kinh doanh tấn tài, tấn lộc. Việc đang dự định nê thúc đẩy, người đi xa đã về gần nhà, của mất tìm thấy, bệnh nặng sẽ khỏi, đi thăm người toại nguyện.

II.6.ĐOÀI : KINH MÔN

Cửa đoài hướng tây, cung dậu thuộc kim mùa thu vượng, mùa đông hưu, mùa xuân tù, mùa hạ tử. Các tháng thổ tướng

Đoài : thuộc kim hướng tây thiếu nữ, tính vui vẻ, mùa xuân tù, mùa hạ tử, mùa thu vượng, mùa đông hưu. Mùa thổ tướng buộc các thảo mộc phải tiêu diệt, nên mở sự bế tác, giải hoà, làm việc công, nắm chắc phần thắng. Việc tốt, nếu vào tháng hoả, tháng mộc, có khi bị nguy. Việc xấu nếu vào tháng thổ hoặc mùa thu có khi được bao che. Ra đi một cách hùng dũng thì đạt. Nếu ra đi theo hướng tây đề phòng tai nạn chân tay. Hôn nhân : đề phòng cô độc, cuộc tàn; kinh doanh đứng đắn có lợi, việc định tiến hành có khó khăn dù mình ngay chính, người đi xa tin tức chưa rõ, của mất tìm ở phương tây, bệnh trọng nguy nan, nên tránh xa nơi có xung đột.

II.7.CẤN : SINH MÔN

Cấn hướng đông bắc thuộc thổ : gặp kim hưu, mùa xuân và đông thì tử, mùa hạ tướng, tháng thổ thì vượng tinh nhanh, nên : chinh thảo, mưu vọng, nhận quan, tiếp kiến quý nhân, giá thú thì tốt, mưu sự thành, yết kiến được thân. Không nên xâm phạm cái gì đó, ra đi cửa Sinh gặp được nghề khéo; hôn nhân như ý, tăng phú quý, tài lộc, kinh doanh dù khó khăn nhưng sau thành đạt. Việc dự định tiến hành diễn biến rất tốt; người đi xa vô sự bình an trở về, bệnh dù nặng cũng khỏi; tranh đấu thắng lợi, của mất không phải ở nhà.

II.8.LY : CẢNH MÔN

Ly ở chính nam thuộc hoả, mùa xuân hoả tướng, mùa hạ hoả vượng, mùa thu hoả tù, mùa đông hoả tử. Nên nhận người làm, mưu lược đột phá vây ; đi xa phải cẩn thận vì có thể bị yểu vong giữa đường ; hôn nhân nửa chừng ly tán, kinh doanh đi xa đại lợi. Người đi xa có tin, của mất tìm thấy, bệnh nặng qua khỏi.

Phương pháp tính : Nhân Tam Trừ Cửu (x3-9)

Xác định tuổi sinh : nếu sinh sau ngày 15 tháng 8 không tính tuổi mụ rồi dùng phương pháp (x3-9), ví dụ : người tuổi 69, bị bệnh ngày 4 tháng 5 (69+4+5 = 78 x 3 = 234 : 9 = 26) hết, không dư là tận số, dư 1 thì bệnh qua loa, dư 6 bệnh kéo dài, tốn kém, dư 3 lay lắt ít ngày, dư 2,4,5,7,8 vô tư.

Còn nữa

Điện thoại liên hệ  01234 . 282. 727

Tổng số điểm của bài viết là: 60 trong 16 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn phòng Phong thủy - 26/11/2012 07:53
Chào các bạn! Khi các bạn muốn nhờ thầy làm giúp, hoặc khuyên bảo điều gì hãy liên hệ tới số điện thoại 0123.299.2579 hoặc gửi thư tới buiquanguy@gmail.com, sau đó để lại số điện thoại liên hệ, thầy và ban quản trị chúng tôi sẽ liên lạc ngay với các bạn. Chúc các bạn thành công!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông