NGUYÊN KHÔNG TRANG QUÁI QUYẾT
Thứ tư - 25/11/2020 07:33

Lý của Trời Đất rất thâm ảo bí ẩn và linh hoạt biến thông , chủ trì họa Phước rất linh nghiệm . Bí quyết trang quái hào là để biết cái ẩn tàng trong Trời Đất , lực lượng chủ trì bao hàm trong thiên biến vạn hóa , đạo lý huyền diệu của Trời Đất . Dự đoán điềm triệu họa phước của nhà ở cũng như là hang núi đáp ứng tiếng kêu .

Đới khứ nhị hào hô .

Nhập trạch vi tam tướng .

Khí khẩu phân vi sơ .

Câu : 1 Đới khứ nhị hào hô .

Như từ Phương kiền đến phương Tốn , thì trước được một hào dương , sau được một hào âm . Từ phương Khôn đến phương Cấn thì trước được một hào âm sau được một hào âm .

Câu 2 : Nhập trạch vi tam tướng .

Đã vào trong nhà , nếu sửa phòng thứ nhất tức là ba hào .

Câu 3 : Khí khẩu phân vi sơ .

Nói khí khẩu tức là nói cửa nẻo , cửa là hào sơ mãi không thay đổi .

Lấy kiền khảm cấn chấn , hai phòng phương Đông ,Bấc làm tứ dương là cơ lẻ. Lấy tốn ly khôn đoài hai phòng phương tây, nam làm tứ âm là ngẫu . Làm phòng Đông phòng bắc một cửa là vẽ một nét hào dương . Làm phòng tây phòng nam một cửa là vẽ một hào âm . Từ phương Đông qua phương Bắc cũng là một hào dương . Từ phương tây qua phương nam cũng là một hào âm . Di chuyển từ Đông qua bắc cũng là một hào dương . Di chuyển từ hướng tây qua trụ ở hướng nam cũng là một hào âm . Năm hào đã vẽ xong , thêm cửa là hào sơ là 6 nét .

Hai quái đã thành , cần phải âm quái phối hợp với dương quái, dương quái phối với âm quái . Không thể hai quái đều dương , hoặc đều âm - Hai quái đều dương có hại cho phụ nữ - Hai quái đều âm có hại chi nam giới .

Chỉ hợp thành diên niên , sinh khí cát tinh , gọi là một nhà chấn đương đầu với tốn , nhà khảm phối với ly , .....phép trang quái này toàn bộ không dùng đến Thiên ất , cự môn cát tinh . Như kiền đến cấn , khảm đến chấn , các loại tuy hợp cự môn nhưng đều dương phối dương , âm phối âm, vì vậy không thể dùng được . Dầu làm 10 phòng , 20 phòng cũng chỉ lấy cửa làm hào sơ , còn lại lên năm chỗ vẽ năm hào , còn dư đều không tính . Đó là phép hoán tượng , sửa cũ làm mới đều tính một chỗ .

Đây là phép khác và cũng lạ thâm áo . Các Thầy và các bạn nên luyện thuần thục ghi nhớ mà ứng dụng !

Nếu có duyên bài tiếp sau là : Tiết trúc mắt tre của Hoàng Thạch Công !

Phong Thuy Quang Uy

Http: //wwwphongthuyphuongdong.com.vn

Đt : 083 299 2579

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông