THIÊN BÀN
Thứ sáu - 08/11/2019 07:13

Thiên bàn cũng tương tự như Địa bàn và Nhân bàn , thông tin ghi trên Thiên bàn là vòng cửu tinh . Cửu tinh vốn là 9 ngôi sao trong Thiên văn học thời cổ đại , trên thực tế 9 ngôi sao này chính là 9 ngôi sao trong chòm Bắc Đẩu. Sao thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu là sao Thiên xu, tức sao Thiên Anh- sao thứ 2 là sao Thiên tuyền , tức sao Thiên Nhậm - sao thứ 3 là sao Thiên cơ, tức sao Thiên trụ - sao thứ 4 là sao Thiên Quyền , tức sao Thiên Tâm - sao thứ 5 là sao Ngọc hành ,tức sao Thiên Cầm - sao thứ 6 là sao Khai dương ,tức sao Thiên Phù - sao thứ 7 là sao Dao quang ,tức sao Thiên xung - sao tả Phù và Hữu Bật ở hai bên của sao Dao quang , chính là sao Thiên nhuế và sao Thiên bồng , hai sao này đều là sao âm , ẩn mà không hiện .
Tên gọi đầy đủ của sao Thiên Bồng là : Âm tập Đại diễn Thiên bồng ẩn quang Hữu bật tinh , gọi tắt là sao hữu bật ,tự tử cầm .Tên gọi đầy đủ của sao Thiên nhuế là Dương tông phù khánh Thiên nhuế Động minh Tả phù tinh, gọi tắt là sao tả phù , tự tử thành . Tên gọi đầy đủ của sao Thiên xung là Thông huyền tu biến thiên trụ lộc tồn trinh tinh, goi tắt là sao Lộc tồn , tử tử kiều. Tên gọi đầy đủ nhất của sao Thiên phù là Tổng thừa phủ doãn thiên tâm văn khúc nữu tinh, gọi tắt là sao văn khúc , tự Tử khanh . Thiên cầm là chấp khánh cương dục Thiên cầm Liêm trinh cương tinh, gọi tắt là sao Liêm trinh tự tử công. Sao Thiên Tâm là đại ích xu kinh thiên phù vũ khúc kỷ tinh, gọi tắt là sao văn khúc tự tử tương. Thiên trụ là ngưng hoa hảo hóa Thiên xung phá quân quan tinh, gọi tắt là sao Phá quân , tự tử trung. Thiên nhậm là anh minh tập cách Thiên nhậm tinh, gọi tắt là sao Anh minh , tự tử vi. Thiên anh là chiếu xung huân lệnh Thiên anh Tham thái tinh , gọi tắt là sao tham lang , tự tử uy.
Vòng cửu tinh luôn quay theo chiều thuận kim đồng hồ , bắt đầu từ cung Khảm Thiên bồng , thiên nhậm, thiên xung, Thiên phủ , Thiên anh, Thiên nhuế và Thiên cầm, Thiên trụ , Thiên Tâm.
Cưu tinh trên Thiên bàn là do Trực phù chỉ định .Trực phù chuyển động theo phương vị nào là do thời can chỉ định .
THIÊN BÀN : Bát quái phương vị hậu thiên phối số lạc thư , ứng với cửu tinh theo vòng thuận kim dồng hồ khi chưa chuyển vận , do trung cung ko có phương vị nên Thiên cầm tại trung cung 5 gửi cung Khôn 2.
@tienonglaonhan - 0834 28 2727 - phongthuyphuongdong.com.vn

Không có mô tả ảnh.
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông